Ελιές – Ελαιόλαδο

Ελιές - Ελαιόλαδο

Τα προϊόντα Ελιάς, περιλαμβάνουν εκτός της ίδιας της ελιάς και διάφορα παράγωγα της, τα οποία έχουν το καθένα τις δικές του απαιτήσεις συντήρησης & συσκευασίας. Ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, τα προϊόντα ελιάς,  συσκευάζονται σε:

  • αεροστεγή φάκελο με δυνατότητα τροποποιημένης ατμόσφαιρας
  • αεροστεγή φάκελο τύπου Vacuum
  • γυάλινους ή πλαστικούς περιέκτες – βάζα/μπουκάλια
  • σκαφίδια με επικόλληση φιλμ ή καπάκι

Για την συσκευασία σε αεροστεγή φάκελο, προτείνονται τα μηχανήματα:

  • Κάθετα τα οποία διαμορφώνουν & συγκολλούν το φάκελο στις επιθυμητές διαστάσεις. Είναι κατάλληλα για προϊόντα πολλών τεμαχίων τα οποία χρειάζεται να  ζυγιστούν ή να καταμετρηθούν, όπως: ελιές απλές ή γεμιστές, ροδέλα ελιάς, ελιές με άλμη ή λάδι, πάστα ελιάς κ.α..
  • Doypack, τα οποία χρησιμοποιούν προδιαμορφωμένη σακούλα stand up. Είναι κατάλληλα για προϊόντα πολλών τεμαχίων, τα οποία χρειάζονται να ζυγιστούν ή καταμετρηθούν, όπως: ελιές απλές ή γεμιστές, ροδέλα ελιάς, ελιές με άλμη ή λάδι, πάστα ελιάς κ.α..
  • Θερμοκολλητικά, αυτόματα ή χειροκίνητα, τα οποία χρησιμοποιούν προδιαμορφωμένες σακούλες παντός σχήματος και μεγέθους. Είναι κατάλληλα για προϊόντα πολλών τεμαχίων, τα οποία χρειάζονται να ζυγιστούν ή καταμετρηθούν, όπως: ελιές απλές ή γεμιστές, ροδέλα ελιάς, ελιές με άλμη ή λάδι, πάστα ελιάς κ.α..

Για την συσκευασία σε αεροστεγή φάκελο τύπου Vacuum, προτείνονται τα μηχανήματα:

  • Vacuum εξωτερικού τύπου τα οποία χρησιμοποιούν προδιαμορφωμένες Vacuum Γκοφρέ Σακούλες. Είναι κατάλληλα για ξηρά προϊόντα, όπως ελίες, ελιές γεμιστές, ροδέλες ελιάς χωρίς άλμη, λάδι ή άλλα υγρά στοιχεία.
  • Vacuum καμπάνας τα οποία χρησιμοποιούν προδιαμορφωμένες Vacuum Λείες & Γκοφρέ Σακούλες. Είναι κατάλληλα για προϊόντα ελιάς με ή χωρίς υγρά στοιχεία, όπως: ελιές απλές ή γεμιστές, ροδέλα ελιάς, ελιές με άλμη ή λάδι.

Για την συσκευασία σε γυάλινους ή πλαστικούς περιέκτες – βάζα/μπουκάλια, προτείνονται τα μηχανήματα:

Για την συσκευασία σε σκαφίδια με επικόλληση φιλμ, προτείνονται τα μηχανήματα:

  • Tray-sealers. Είναι κατάλληλα για ξηρά προϊόντα, όπως ελιές, ελιές γεμιστές, ροδέλες ελιάς χωρίς άλμη, λάδι ή άλλα υγρά στοιχεία.

 Η σωστή επιλογή του τύπου συσκευασίας ανάλογα με το προϊόν & τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του  είναι σημαντικός παράγοντας που συμβάλει στην: ασφάλεια των προϊόντων, καλύτερη συντήρηση, επέκταση του χρόνου κατανάλωσης, ταχύτητα & ευελιξία στην συσκευασία πολλών κωδικών, οικονομία στο κόστος του υλικού, σωστή σήμανση των προϊόντων, ελκυστική εμφάνιση, ελαχιστοποίηση της σπατάλης, κ.α.

Η εταιρία μας διαθέτει μεγάλη εμπειρία & τεχνογνωσία, θα χαρούμε να εξετάσουμε μαζί τις ιδιαίτερες ανάγκες συσκευασίας των προϊόντων σας!

closessss