Εταιρική κοινωνική ευθύνη

Εταιρική κοινωνική ευθύνη

Εργαζόμαστε όλοι μαζί για να δημιουργήσουμε ένα θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία την οποία ζούμε και εργαζόμαστε, κάνοντας πράξη τις αξίες της εταιρείας μας οι οποίες διέπουν κάθε πτυχή της καθημερινότητας μας.  Έτσι συμμετέχοντας ενεργά σε διάφορες κοινωνικές δράσεις κοιτάμε, όχι μόνο μπροστά αλλά και τριγύρω, προσπαθώντας να προσφέρουμε χαμόγελα και κυρίως αναγνώριση στους ανθρώπους που αποτελούν τη δύναμή μας.

Περιβάλλον

Εταιρία
Χρήση μη ενεργοβόρων συσκευών                         
Αποφυγή άσκοπης σπατάλης χαρτιού
Ανακύκλωση χαρτιού & μπαταριών

Κοινωνικές δράσεις

Επισύναψη
Eθελοντική δράση για την αντιμετώπιση της πανδημίας
( https://www.covid19response.gr/ )
Δωρεές σε : κοινωνικά παντοπωλεία , κοινωνικά μαγειρεία, εθελοντικές ομάδες
Αιμοδοσία
Συμμετοχή σε κοινωνικές δράσεις για καλό σκοπό (αγώνες δρόμου, συμμετοχή σε κοινωνικές εκδηλώσεις)

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΕΝΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΚΟΣΜΟ !

.
ssss