Αεροστεγής συσκευασία καφέ

Αεροστεγής συσκευασία καφέ


  Project Description

  Με λίγα λόγια…

  Η TAHIPACK κλήθηκε να προτείνει μια ολοκληρωμένη λύση σε εταιρεία επεξεργασίας, συσκευασίας και εμπορίας καφέ στην ευρύτερη περιοχή του νομού Μεσσηνίας. Η επιχείρηση με την σημερινή της μορφή είναι η συνέχεια ενός παραδοσιακού οικογενειακού καφεκοπτείου το οποίο ιδρύθηκε το 1926.


  Οι Ανάγκες

  Η εταιρεία είχε ως στόχο τη ζύγιση  και συσκευασία καφέ σε μορφή κόκκου καθώς και αλεσμένου ελληνικού καφέ και espresso. Συγκεκριμένα η ζύγιση κόκκων καφέ επηρεάζεται από την υγρασία περιβάλλοντος με αποτέλεσμα πολλές φορές να κολλάνε μεταξύ τους οι κόκκοι και να επηρρεάζεται η ζύγιση.


  Η Λύση

  Η ζύγιση και συσκευασία καφέ σε μορφή κόκκου πραγματοποιείται από αυτόματη μηχανή κάθετης συσκευασίας με ζυγιστικό μηχανισμό δυο καναλιών. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος της κόλλησης μεταξύ των κόκκων όταν υπάρχει υψηλή υγρασία περιβάλλοντος η ΤΑΧΥΠΑΚ έδωσε λύση με ευρεσιτεχνία. Με ειδικό εκτονωτή αέρα – κουρτίνα καθαρίζονται τα κανάλια ζύγισης ώστε να αποφεύγεται η προσκόλληση συσωρευμένων κόκκων που επηρεάζουν ζύγιση. Παράλληλα και για τη συσκευασία ελληνικού καφέ και espresso υπάρχει δεύτερη αυτόματη μηχανή κάθετης συσκευασίας με ζυγιστικό μηχανισμό δυο καναλιών.


  Τα Οφέλη

  Η ΤΑΧΥΠΑΚ μέσω ευρεσιτεχνίας για τις ιδιαίτερες ανάγκες του πελάτη προσέφερε μια ολοκληρωμένη λύση για αξιόπιστη ζύγιση και ταχύτατη συσκευασία καφέ σε φάκελο.

  closessss