Μηχανή Flowpack 3-Servo & μηχάνημα διαχωρισμού & καταμέτρησης προϊόντων

Μηχανή Flowpack 3-Servo & μηχάνημα διαχωρισμού & καταμέτρησης προϊόντων


Project Description

Με λίγα λόγια…

Η TAHIPACK σχεδίασε και υλοποίησε ολοκληρωμένη λύση ατομικής συσκευασίας αρτοσκευασμάτων (κουβέρ εστιατορίων, ξενοδοχείων κλπ)


Οι Ανάγκες

Παρουσιάστηκε η ανάγκη συσκευασίας ατομικών αρτοσκευασμάτων & ταυτόχρονη αναγραφή, του λογότυπου, των συστατικών των προϊόντων και άλλων μεταβλητών στοιχείων, πάνω στην συσκευασία.

Η Λύση

Η ΤΑΧΥΠΑΚ εγκατέστησε και εκπαίδευσε το προσωπικό για τη λειτουργία του  αυτόματης συσκευαστικής μηχανής Flowpack SPL-150 3-Servo, παρέχοντας την μέγιστη ταχύτητα στην καθημερινή παραγωγή.  Τα προϊόντα τοποθετούνται στον ταινιόδρομο τροφοδοσίας και συσκευάζονται αεροστεγώς με φιλμ πολυπροπυλενίου.

Στη συνέχεια, τα συσκευασμένα προϊόντα οδηγούνται μέσω ταινιόδρομου στο metal detector, ώστε να εξασφαλιστεί πως είναι ασφαλές προς κατανάλωση.

Τέλος για την ταχύτερη καταμέτρηση των συσκευασμένων προϊόντων, έχει εγκατασταθεί μηχάνημα (καταμετρητής προϊόντων), το οποίο ομαδοποιεί προϊόντα στον απαιτούμενο αριθμό σε κούτες.

 

Τα Οφέλη

Παρέχεται η δυνατότητα συσκευασίας ατομικών αρτοσκευασμάτων, με ταχύτητα, ασφάλεια, ευελιξία & μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.

 

.
ssss