Αυτόματη γραμμή συσκευασίας-Συσκευασία κρεάτων σε σακούλα 2,5kg

Αυτόματη γραμμή συσκευασίας-Συσκευασία κρεάτων σε σακούλα 2,5kg


  Project Description

  Με λίγα λόγια…

  Η TAHIPACK σχεδίασε και υλοποίησε ολοκληρωμένη λύση συσκευασίας κρεατοσκευασμάτων για επιχείρηση παρασκευής, τυποποίησης και διανομής (χονδρικού εμπορίου) κρεάτων.


  Οι Ανάγκες

  Παρουσιάστηκε η ανάγκη συσκευασίας κρεάτων σε αεροστεγή σακούλα πολυαιθυλενίου 2,5kg.


  Η Λύση

  Η ΤΑΧΥΠΑΚ προσέφερε μια ολοκληρωμένη γραμμή συσκευασίας κρεάτων σε σακούλα 2,5kg. Τα προϊόντα τοποθετούνται σε ευθύγραμμο ζυγιστικό μηχάνημα 12 κεφαλών ζύγισης, όπου και ζυγίζονται με ακρίβεια, στις επιθυμητές δόσεις. Με τη βοήθεια ταινιόδρομου το προϊόν μεταφέρεται σε κάθετο συσκευαστικό μηχάνημα που τροφοδοτείται με σωληνοειδής φιλμ Πολυαιθυλενίου, δημιουργώντας τη σακούλα συσκευασίας και καθορίζοντας  το μήκος της.

  Τα Οφέλη

  Η ΤΑΧΥΠΑΚ προσέφερε μια λύση τυποποίησης των προϊόντων συμβάλλοντας στην ταχύτητα , την ασφάλεια της παραγωγής & τη μείωση του κόστους.

   

   

   

   

  closessss