Ομαδοποιημένη συσκευασία βιβλίων

Ομαδοποιημένη συσκευασία βιβλίων


  Project Description

  Με λίγα λόγια…

  Η TAHIPACK σχεδίασε και υλοποίησε, εξειδικευμένη ολοκληρωμένη λύση ομαδοποιημένης συσκευασίας βιβλίων, για κορυφαίο εκδοτικό οίκο.


  Οι Ανάγκες

  Η αυξανόμενη ζήτηση βιβλίων(σε πολυσυσκευασία), δημιούργησε την ανάγκη για την ομαδοποιημένη συσκευασία βιβλίων.


  Η Λύση

  Η ΤΑΧΥΠΑΚ εγκατέστησε και εκπαίδευσε το προσωπικό κορυφαίου εκδοτικού οίκου, για την ορθή λειτουργία του Αυτόματου Μηχανήματος Θερμοσυρρίκνωσης με Πολυολεφίνης Pof, για την ομαδοποιημένη συσκευασία βιβλίων.

  Στην είσοδο της γραμμής, υπάρχουν   3 ταινιόδρομοι τροφοδοσίας μήκους 2m καθώς και 3 αυτόματοι τροφοδότες, όπου τοποθετούνται βιβλία χύδην και ομαδοποιούνται ανά βιβλίο σε στοίβα αυτόματα.

  Έπειτα μεταφέρονται με Ωστήρια στο Αυτόματο μηχάνημα Θερμοσυρρίκνωσης με Πολυολεφίνης Pof Συνεχούς Πλευρικής κόλλησης.

  Στη συνέχεια  εισέρχονται στο Αυτόματο μηχάνημα Θερμοσυρρίκνωσης, όπου και γίνεται η περιτύλιξη των βιβλίων με φιλμ Πολυολεφίνης και ομαδοποιούνται.

  Στην έξοδο του μηχανήματος έχει τοποθετηθεί φούρνος συρρίκνωσης, όπου γίνεται η συρρίκνωση του φιλμ στο εκάστοτε προϊόν, πετυχαίνοντας με ακρίβεια την άριστη εφαρμογή του.

  Τέλος τα ομαδοποιημένα βιβλία οδηγούνται σε σύστημα επικόλλησης ετικέτας, το οποίο επικολλά ετικέτα Barcode σε σταθερό σημείο.

  Τα Οφέλη

  Παρέχεται η δυνατότητα ομαδοποιημένης συσκευασίας βιβλίων με υψηλές ταχύτητες και άριστη εμφάνιση.

   

   

  closessss