Συσκευασία ελαιόλαδου σε φάκελο τύπου στικ

Συσκευασία ελαιόλαδου σε φάκελο τύπου στικ


  Project Description

  Με λίγα λόγια…

  Η TAHIPACK σχεδιάσε και υλοποιήσε ολοκληρωμένη λύση συσκευασίας ελαιόλαδου για εταιρεία παραγωγής και συσκευασίας ελαιόλαδου.


  Οι Ανάγκες

  Σύμφωνα με τη νέα τάση θα πρέπει κάθε προϊόν να είναι συσκευασμένο, να αναγράφεται πάνω στην συσκευασία η ημερομηνία παραγωγής και λήξης καθώς και ο παραγωγός. Με βάση τα παραπάνω, παρουσιάστηκε η ανάγκη για συσκευασία ελαιόλαδου σε φάκελο τύπου stick σε δυο διαφορετικά μεγέθη.


  Η Λύση

  Η TAHIPACK εγκατέστησε την αυτόματη μηχανή κάθετης συσκευασίας σε φάκελο SPV 190. Η συγκεκριμένη μηχανή μπορεί να συσκευάσει μια ευρεία γκάμα προϊόντων σε μορφή: σκόνη, κοκκώδη, κρεμώδη υλικά, υγρά ή παχύρευστα κ.α. Επιπλέον μπορεί να παράγει φάκελο τύπου stick με δοσομετρικό ή ογκομετρικό σύστημα. Στη συγκεκριμένη μηχανή προσαρμόστηκε και ο θερμικός εκτυπωτικός μηχανισμός S 32C, για την εκτύπωση των μεταβλητών στοιχείων των προϊόντων.


  Τα Οφέλη

  Οι ανάγκες του πελάτη για συσκευασία τύπου stick σε διαφορετικά μεγέθη καλύφθηκαν με μια αξιόπιστη και ταχύτατη μηχανή συσκευασίας, παρουσιάζοντας ένα συσκευασμένο προϊόν και προστατευμένο από εξωγενείς παράγοντες που μπορεί να το επηρεάσουν.

   

  closessss