Συσκευασία καφέ σε σακούλα με βαλβίδα

Συσκευασία καφέ σε σακούλα με βαλβίδα


Project Description

Με λίγα λόγια…

Η TAHIPACK σχεδίασε και υλοποίησε ολοκληρωμένη λύση συσκευασίας κόκκων καφέ, για εταιρία παραγωγής, συσκευασίας και διανομής προϊόντων καφέ.


Οι Ανάγκες

Η αυξανόμενη ζήτηση για ασφαλή προϊόντα, δημιούργησε την ανάγκη για την συσκευασία καφέ σε σακούλα με βαλβίδα, επιτυγχάνοντας μεγαλύτερη ασφάλεια και διάρκεια ζωής των προϊόντων.


Η Λύση

Η ΤΑΧΥΠΑΚ σχεδίασε και υλοποίησε μια ολοκληρωμένη λύση ζύγισης & συσκευασίας του συγκεκριμένου προϊόντος. Αρχικά η εισαγωγή του προϊόντος (κόκκοι καφέ) γίνεται σε έναν Inox κάδο. Έπειτα τα προϊόντα μεταφέρονται μέσω  ταινιόδρομου, σε πολυκέφαλο ζυγιστικό μηχάνημα 14 κεφαλών, όπου και επιτυγχάνεται με ακρίβεια & υψηλή ταχύτητα η ζύγιση τους. Μόλις επιτευχθεί το επιθυμητό βάρος, γίνεται η έξοδος του προϊόντος σε σακούλα, την οποία έχει δημιουργήσει το κάθετο συσκευαστικό μηχάνημα προσθέτοντας ταυτόχρονα βαλβίδα και κλείνοντας την αεροστεγώς με θερμοκόλληση.


Τα Οφέλη

Παρέχεται η δυνατότητα συσκευασίας καφέ, με ταχύτητα, ασφάλεια, ευελιξία & μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.

 

 

.
ssss