Συσκευασία μείγματος λαχανικών σε σακούλα

Συσκευασία μείγματος λαχανικών σε σακούλα


Project Description

Με λίγα λόγια…

Εταιρία διαχείρισης φρούτων και λαχανικών αναζητούσε λύση συσκευασίας μείγματος λαχανικών σε φάκελο.


Οι Ανάγκες

Συσκευασίας μείγματος λαχανικών σε φάκελο σε συνδυασμό με εκτύπωση και επικόλληση ετικέτας πάνω στη συσκευασία.


Η Λύση

Η TAHIPACK πρότεινε τον τύπο κάθετης μηχανής ΡΜ 420. Τοποθέτηθηκε ταινιόδρομος τροφοδοσίας των προϊόντων, με ειδικές θήκες για την διευκόλυνση των χειριστών στη δημιουργία των μιγμάτων λαχανικών. Στην έξοδο της μηχανής προσαρμόστηκε ταινιόδρομος μεταφοράς των συσκευασιών σε ζυγιστικό σύστημα με ταυτόχρονη εκτύπωση των στοιχείων και επικόλληση ετικέτας. Για τη σήμανση των διαφορετικών μιγμάτων προϊόντων τοποθετήθηκε θερμικός εκτυπωτής για την εκτύπωση του συνδυασμού των λαχανικών πάνω στον φάκελο της συσκευασίας.


Τα Οφέλη

Χάρη στην ολοκληρωμένη λύση της TAHIPACK βελτιώθηκε η ταχύτητα και η ποιότητα συσκευασίας ενώ παράλληλα αναβαθμίστηκε η εμφάνιση των προϊόντων και επετεύχθη η καλύτερη διαχείριση τους στα σημεία πώλησης.

 

.
ssss