Συσκευασία τσιμέντου σε σακούλα 5kg.

Συσκευασία τσιμέντου σε σακούλα 5kg.


  Project Description

  Με λίγα λόγια…

  Η TAHIPACK σχεδιάσε και υλοποίησε ολοκληρωμένη λύση συσκευασίας τσιμέντου σε μορφή σκόνης με παράλληλη ζύγιση βάρους 5 kg ανά τεμάχιο.


  Οι Ανάγκες

  Η εταιρεία παρουσίασε την ανάγκη συσκευασίας τσιμέντου σε μορφή σκόνης με παράλληλη ζύγιση βάρους 5 kg ανά τεμάχιο.

   


  Η Λύση

  Η ΤΑΧΥΠΑΚ εγκατέστησε το αυτόματο μηχάνημα κάθετης συσκευασίας σε αεροστεγή φάκελο THP Ε7245.Είναι κατάλληλη για συσκευασία προϊόντων σε μορφή σκόνης και πούδρας καθώς και άλλων τύπων.

  Το συγκεκριμένο μηχάνημα εξοπλίστηκε και ρυθμίστηκε για την αυτόματη τροφοδοσία, την ογκομέτρηση, τη διαμόρφωση σακούλας, τη πλήρωση, το κλείσιμο με θερμοκόλληση, την εκτύπωση ημερομηνίας και τέλος τη κοπή φακέλου.

  Η τροφοδοσία της χοάνης γίνεται με αντλία vacuum. Λόγω της σκόνης, υπάρχει κοχλίας εντός της χοάνης για την ομαλή προώθηση του προϊόντος προς το σωλήνα tube της μηχανής.

  O έλεγχος συστήματος που επιλέγει τη σακούλα γίνεται από κινητήρα servo για ακρίβεια παραμετροποίησης και ταχύτητα. Επιπλέον λόγω της φύσης του προϊόντος και της ανάγκης να μην υπάρχουν αιρούμενα σωματίδια στο εργασιακό περιβάλλον, το μηχάνημα εξοπλίστηκε με επιπλέον σύστημα duster αναρρόφησης της σκόνης. Επίσης τοποθετήθηκε θερμικός εκτυπωτικός μηχανισμός SVM 53X70I.Επιπλέον περιμετρικά του μηχανήματος υπάρχουν προστατευτικές πόρτες, για την ασφάλεια των εργαζομένων από κινούμενα μέρη, Στην έξοδο του κάθετου μηχανήματος  υπάρχει επικλινής ταινιόδρομος εξόδου, για τη συλλογή των προϊόντων.


  Τα Οφέλη

  Η συγκεκριμένη εφαρμογή εξυπηρέτησε τις μεγάλες ανάγκες παραγωγής προϊόντων μεγάλου βάρους, με ταχύτητα και αξιοπιστία.

   

   

  closessss