Συσκευασία σταφίδας σε φάκελο

Συσκευασία σταφίδας σε φάκελο


  Project Description

  Με λίγα λόγια…

  Η TAHIPACK κλήθηκε να προτείνει μια ολοκληρωμένη λύση σε εταιρία παραγωγής και εμπορίας αγροτικών προϊόντων με έδρα τις Βασιλειές του Ηρακλείου Κρήτης.


  Οι Ανάγκες

  Η λύση θα έπρεπε να σχεδιαστεί με τέτοιον τρόπο ώστε να καλύπτει τις ακόλουθες ανάγκες της επιχείρησης:

  • Zύγιση συγκεκριμένης ποσότητας αποξηραμένης σταφίδας
  • Συσκευασία του προϊόντος σε φάκελο
  • Εκτύπωση ημερομηνίας πάνω στον φάκελο

  Η Λύση

  Η TAHIPACK έδωσε μια ολοκληρωμένη λύση αρχικά με το ζυγιστικό 2 καναλιών MHW-AΧ4-2-2.

  Μετά τη ζύγιση της επιθυμητής ποσότητας το προϊόν τοποθετείται σε φάκελο μέσω συστήματος δημιουργίας πιέτας της αυτόματης μηχανής κάθετης συσκευασίας PM-420. Επιπλέον προσαρμόστηκε σύστημα παροχής αδρανών αερίων για μεγαλύτερη διάρκεια τροφίμου. Η εκτύπωση της ημερομηνίας γίνεται από τον εκτυπωτικό μηχανισμό hot -foil DP.


  Τα Οφέλη

  Ταχύτατη και αεροστεγής συσκευασία με επιπλέον διάρκεια ζωής για το αγροτικό προϊόν της αποξηραμένης σταφίδας.

   

  closessss