Συσκευασία τριμμένου τυριού σε σακούλα

Συσκευασία τριμμένου τυριού σε σακούλα


Project Description

Με λίγα λόγια…

Η TAHIPACK σχεδίασε και υλοποίησε ολοκληρωμένη λύση συσκευασίας τριμμένου τυριού, για εταιρία παραγωγής και διανομής τυροκομικών προϊόντων.


Οι Ανάγκες

Η αυξανόμενη ζήτηση για ασφαλή προϊόντα, δημιούργησε την ανάγκη για την συσκευασία τριμμένου τυριού σε σακούλα, επιτυγχάνοντας μεγαλύτερη ασφάλεια και διάρκεια ζωής των προϊόντων.


Η Λύση

Η ΤΑΧΥΠΑΚ σχεδίασε και υλοποίησε μια ολοκληρωμένη λύση ζύγισης & συσκευασίας του συγκεκριμένου προϊόντος. Αρχικά η εισαγωγή του προϊόντος (τριμμένο τυρί) γίνεται σε έναν Inox κάδο. Έπειτα τα προϊόντα μεταφέρονται μέσω  ταινιόδρομου, σε πολυκέφαλο ζυγιστικό μηχάνημα 14 κεφαλών, όπου και επιτυγχάνεται με ακρίβεια & υψηλή ταχύτητα η ζύγιση τους. Μόλις επιτευχθεί το επιθυμητό βάρος, γίνεται η έξοδος του προϊόντος σε σακούλα, όπου έχει δημιουργήσει το κάθετο συσκευαστικό μηχάνημα, κάνοντας ταυτόχρονη θερμοκόλληση της σακούλας.


Τα Οφέλη

Παρέχεται η δυνατότητα συσκευασίας τριμμένου τυριού, με ταχύτητα, ασφάλεια, ευελιξία & μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.

 

 

ssss