Συσκευασία ξηρών καρπών σε μερίδες

Συσκευασία ξηρών καρπών σε μερίδες


  Project Description

  Με λίγα λόγια…

  Η TAHIPACK σχεδίασε και υλοποίησε ολοκληρωμένη λύση συσκευασίας σε μερίδες ξηρών καρπών για επιχείρηση παρασκευής, τυποποίησης και χονδρικού εμπορίου τροφίμων.


  Οι Ανάγκες

  Παρουσιάστηκε η ανάγκη συσκευασίας ξηρών καρπών, ελιάς & άλλων προϊόντων σε αεροστεγή φάκελο, μικρών μερίδων, με ταυτόχρονη αναγραφή στη συσκευασία των διατροφικών στοιχείων των προϊόντων.

   


  Η Λύση

  Η ΤΑΧΥΠΑΚ προσέφερε μια ολοκληρωμένη γραμμή συσκευασίας. Τα προϊόντα ζυγίζονται στις επιθυμητές δόσεις, συσκευάζονται αεροστεγώς & αναγράφονται όλα τα αναγκαία στοιχεία τους στην συσκευασία, μέσω ενός θερμικού εκτυπωτή. Η τροφοδοσία του ζυγιστικού συστήματος γίνεται με κάδο ανατροφοδοσίας και στην έξοδο τα συσκευασμένα προϊόντα απομακρύνονται με ταινιόδρομο μεταφοράς.

   


  Τα Οφέλη

  Βελτιστοποιήθηκε η ταχύτητα συσκευασίας  & η σήμανση των προϊόντων. Η ΤΑΧΥΠΑΚ προσέφερε μια λύση τυποποίησης των προϊόντων συμβάλλοντας στην ταχύτητα , την ασφάλεια της παραγωγής & τη μείωση του κόστους.

   

   

  closessss