Συσκευασία ζελέ ενέργειας (energy gel) σε φακελάκια τύπου sticks

Συσκευασία ζελέ ενέργειας (energy gel) σε φακελάκια τύπου sticks


Project Description

Με λίγα λόγια…

Η TAHIPACK σχεδιάσε και υλοποιήσε ολοκληρωμένη λύση συσκευασίας ζελέ ενέργειας (energy gel).


Οι Ανάγκες

Η εταιρεία είχε ως στόχο τη συσκευασία πόσιμου υγρού σε φακελάκια τύπου sticks, με easy open φάκελο.


Η Λύση

Η TAHIPACK προσέφερε μια ολοκληρωμένη λύση μέσω αυτόματης μηχανής κάθετης συσκευασίας σε stick. Στην έξοδο της μηχανής υπάρχει επικληνής ταινιόδρομος που οδηγεί τα sticks σε ένα τραπέζι όπου χειροκίνητα τοποθετούνται μέσα σε κουτιά. Τέλος στα κουτιά αυτά γίνεται συσκευασία μέσω  της μηχανής θερμοσυρρίκνωσης Compack 5800.


Τα Οφέλη

Η TAHIPACK προσέφερε μια ολοκληρωμένη λύση για ταχύτατη συσκευασία σε μορφή sticks.

 

.
ssss