Θερμοσυγκολλητικό μηχάνημα – Συγκόλληση φιλμ σε δοχείο

Θερμοσυγκολλητικό μηχάνημα – Συγκόλληση φιλμ σε δοχείο


Project Description

Η TAHIPACK σχεδίασε και υλοποίησε ολοκληρωμένη λύση συσκευασίας δοχείου καλυμμένο με διάφανο φιλμ.

 

Οι Ανάγκες
Παρουσιάστηκε η ανάγκη τοποθέτησης διάφανου φιλμ σε δοχείο 5kg και 10kg.


Η Λύση

Έγινε εγκατάσταση του ημιαυτόματου Θερμοσυγκολλητικού σκαφιδίων THP-500 Smart, σχεδιασμένο για την τοποθέτηση φιλμ με ερμητικό κλείσιμο πάνω από το επιλεγμένο προϊόν.

Αρχικά, γίνεται η τοποθέτηση του δοχείου μέσα στο ειδικά σχεδιασμένο καλούπι, ώστε να γίνει η επικόλληση του φιλμ. Το καλούπι είναι ειδικό για την εύκολη εισαγωγή και εξαγωγή του δοχείου. Μόλις δείξει η οθόνη πως ολοκληρώθηκε η διαδικασία κόλλησης, τότε το έτοιμο συσκευασμένο πλέον δοχείο εξάγεται αυτόματα και παραλαμβάνεται από τον χειριστή.


Τα Οφέλη

  • Αύξηση της ταχύτητας παραγωγής
  • Ιδανική συσκευασία για προϊόντα μικρών & μεγάλων διαστάσεων
  • Παροχή αδρανών αερίων σε συνθήκες κενού
  • Ψηφιακός πίνακας ελέγχου των ρυθμίσεων θερμοκρασίας
  • Eύκολη αλλαγή καλουπιών, εύκολη τοποθέτηση φιλμ
.
ssss