Πως λειτουργούν τα αυτόματα γεμιστικά και ποια η συμβολή τους στην κάθετη παραγωγή;


.
ssss