Ογκομετρικά & Δοσομετρητικά Κοχλία

Ογκομετρικά & Κοχλία

Τα Δοσομετρικά Μηχανήματα ζυγίζουν ή ογκομετρούν δόσεις από διάφορα προϊόντα. Ανάλογα με το προϊόν & τις ανάγκες παραγωγής, προσφέρονται διαφορετικά είδη δοσομετρητών. Τα δοσομετρικά με Κοχλία & Ογκομετρικά:

  • Είναι ιδανικά για τη μικρή και μεσαία παραγωγή.
  • Ιδανικά για προϊόντα κόκκων και σκόνης
  • Διαθέτουν Τηλεσκοπικό Κύλινδρο Ογκομέτρησης
  • Δυνατότητα δόνησης και ανάγλυφης επιφάνειας
  • Δυνατότητα δόνησης και ανάδευσης
  • Συνδυάζονται με συστήματα ανατροφοδοσίας, ταινιόδρομους μεταφοράς, μηχανήματα κάθετης συσκευασίας κ. α
You've just added this product to the cart:

ssss