Πολυκέφαλα Ζυγιστικά

Πολυκέφαλα Ζυγιστικά

Τα Δοσομετρικά Μηχανήματα ζυγίζουν ή ογκομετρούν δόσεις από διάφορα προϊόντα. Ανάλογα με το προϊόν & τις ανάγκες παραγωγής, προσφέρονται διαφορετικά είδη δοσομετρητών. Τα Πολυκέφαλα ζυγιστικά:

  • Είναι ιδανικά για τη μεσαία  και μεγάλη παραγωγή
  • Δυνατότητα για 10, 12, 14, 24 και 32 κεφαλές ζύγισης
  • Δυνατότητα μίξης προϊόντων
  • Δυνατότητα δόνησης και ανάγλυφης επιφάνειας
  • Συνδυάζονται με συστήματα ανατροφοδοσίας, ταινιόδρομους μεταφοράς, μηχανήματα κάθετης συσκευασίας κ.α.
You've just added this product to the cart:

ssss