Καμπάνες

Τα Χειροκίνητα Θερμοσυρρικνωτικά Μηχανήματα τύπου Καμπάνας, περιτυλίγουν τα προϊόντα με θερμοευαίσθητο φιλμ που συρρικνώνεται και προσαρμόζεται στο σχήμα τους. Η κοπή και συρρίκνωση του φακέλου γίνονται ταυτόχρονα μέσα στον θάλαμο (στην καμπάνα). Είναι εύκολα στον χειρισμό τους και πολύ ευέλικτα καθώς με το κατάλληλο πλάτος φιλμ, περιτυλίγουν ένα μεγάλο εύρος προϊόντων. Κατάλληλα για τη συσκευασία τροφίμων και άλλων μη θερμοευαίσθητων προϊόντων. Προσφέρονται για πολυσυσκευασίες προίόντων.

Τα Χειροκίνητα Θερμοσυρρικνωτικά Μηχανήματα τύπου Καμπάνας, περιτυλίγουν τα προϊόντα με…

You've just added this product to the cart:

.
ssss