Περιφερειακός Εξοπλισμός

Περιφερειακός Εξοπλισμός

Τα συστήματα τροφοσίας & περισυλλογής αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι των αυτόματων γραμμών παραγωγής ή αυτόνομων μηχανημάτων. Συμβάλουν στην αύξηση της παραγωγικότητας και την ασφαλή μεταφορά των προϊόντων.

Προτείνονται διαφορετικοί τύποι τροφοδοσίας ή περισυλλογής, ανάλογα με τις ανάγκες της παραγωγής, του μηχανήματος που τροφοδοτούν και κυρίως του προϊόντος που θα συσκευαστεί.

You've just added this product to the cart:

ssss